404 δεν βρέθηκε
το URL που ζητήθηκε δεν βρέθηκε στο server. αυτό ξέρουμε μόνο