Assembly Komutları Ve Anlamları #Assembly Programlama Sanatı

Komutlar Ve Anlamları

Jmp : (Jump ) : Sıçra Demektir Dallan Yani
Inc : Bir Artır Manasına Geliyor.
Mov : (Move): Taşı Demektir.
Call : (Çağır): Yaptığın İşe Ara Ver Demektir.
Loop : Programı Belirlediğimiz Adrese Belirlediğimiz Sayıda Sıçratır
Ah : Rejisterinin Değerini 1 Yaparsan Klavyeden Bir Tuşa Basmanı İster,Tuşa Basınca Değeri AL Rejisterine Koyar.
Ip : (Insruction Pointer): Komut İşaretçisi
Ds:Dx :Mesajın Başlangıç Adresidir.
Db: (Defime Byte) Byte Tanımlama .Sabit Bilgileri Barındırır.Sonunda $ İşareti Olabilir.
Nop: No Operation : İşlem Yok Boş Komut
Cs : Program Kodunun Nerede Olduğunu Bildiren Bir Bildirgedir.
Mov ch , 4 = rakam adedi döndür.
Mov cl , 4 = sayıca 4 byte ayarla.
Rol bx, cl= bx’i 4 byte ayarla
Jnz döndür= gitmediyse döndürmeye devam et
İnt 20h= işletim sistemine geri dön.
Add= topla
Cmd(karşılaştır)
Jl: (Jump Less) = Ufaksa Sıçra
Jnz (Döndür) Jump Not(Zero (Sıfır) ..Sıfır Değilse Sıçra
Jz= (Jump Zero) Sıfırsa Sıçra
Sub (Subtract=Çıkart)
Jg= (Jump Greater) Büyükse Sıçra
Cbw=(Convert Byet To Word) Byte ı Kelimeye Çevir
Mul= (Multıply) Çarp Komutu
Xchg= (Exchange) Değiştir Komutu
Retn= (Return) Geri Dön Komutu
Jne= Aynı Değilse Devam Ettir.
Far= Uzun Demek
Lea= Efektif Adresi Yükle Demektir.
Je= (Jump Equal) Eşitse Sıçra
Ror= (Ratate Right) sağa çevir.bir rejistinin kollarını sağa çevir.
Push= (push=it, sakla demektir.
Pop= çek geri getir demektir.
Equ= (equivalent) eşit değer demektir.
Assumu= farzet demektir.
Rep= (repeat) tekrarla demektir.
Movsb = (move byte strıng) byte’den oluşan bilgi dizini taş.
Cld=( clear dırectıon flag forward ) istikamet bayrağını öne ayarla demektir.
Std= (set dırectıon flag) istikamet bayrağını arkaya ayarla demektir.
Cmpsb= (compare strıng byte) byte stringlerini karşılaştır.
Repe= (repne) repeate while equal= eşit olduğu müddetçe tekrarla.
Repz= (repnz) repeate whıle zero= zero flag kaldığı müddetçe tekrarla
Mov al, bl= BL’nin değerini AL’e koy.
And all= AL’nin 4 bitini sıfırla
Add al, 30h= AL’in değerinin ASCLL kodunu bul
cmp al 3ah = bu ASCLL kodu ‘g’ dan büyük değilse jl ekrana ardesi sıçra
add al, 07h = ascll koduna A’dan F’ye değer ver.
Mov dl, al= hazırlanan sembolü DL’e yükle
Mov ah 02h= ekrana gönder foksiyonu
Int 21h= DOS’tan yardım iste
Dec ch= tüm rakamlart ekrana gittimi
Assembly Komutları Ve Anlamları #Assembly Programlama Sanatı Komutlar Ve Anlamları Jmp : (Jump ) : Sıçra Demektir Dallan Yani Inc : Bir Artır Manasına Geliyor. Mov : (Move): Taşı Demektir. Call : (Çağır): Yaptığın İşe Ara Ver Demektir. Loop : Programı Belirlediğimiz Adrese Belirlediğimiz Sayıda Sıçratır Ah : Rejisterinin Değerini 1 Yaparsan Klavyeden Bir Tuşa Basmanı İster,Tuşa Basınca Değeri AL Rejisterine Koyar. Ip : (Insruction Pointer): Komut İşaretçisi Ds:Dx :Mesajın Başlangıç Adresidir. Db: (Defime Byte) Byte Tanımlama .Sabit Bilgileri Barındırır.Sonunda $ İşareti Olabilir. Nop: No Operation : İşlem Yok Boş Komut Cs : Program Kodunun Nerede Olduğunu Bildiren Bir Bildirgedir. Mov ch , 4 = rakam adedi döndür. Mov cl , 4 = sayıca 4 byte ayarla. Rol bx, cl= bx’i 4 byte ayarla Jnz döndür= gitmediyse döndürmeye devam et İnt 20h= işletim sistemine geri dön. Add= topla Cmd(karşılaştır) Jl: (Jump Less) = Ufaksa Sıçra Jnz (Döndür) Jump Not(Zero (Sıfır) ..Sıfır Değilse Sıçra Jz= (Jump Zero) Sıfırsa Sıçra Sub (Subtract=Çıkart) Jg= (Jump Greater) Büyükse Sıçra Cbw=(Convert Byet To Word) Byte ı Kelimeye Çevir Mul= (Multıply) Çarp Komutu Xchg= (Exchange) Değiştir Komutu Retn= (Return) Geri Dön Komutu Jne= Aynı Değilse Devam Ettir. Far= Uzun Demek Lea= Efektif Adresi Yükle Demektir. Je= (Jump Equal) Eşitse Sıçra Ror= (Ratate Right) sağa çevir.bir rejistinin kollarını sağa çevir. Push= (push=it, sakla demektir. Pop= çek geri getir demektir. Equ= (equivalent) eşit değer demektir. Assumu= farzet demektir. Rep= (repeat) tekrarla demektir. Movsb = (move byte strıng) byte’den oluşan bilgi dizini taş. Cld=( clear dırectıon flag forward ) istikamet bayrağını öne ayarla demektir. Std= (set dırectıon flag) istikamet bayrağını arkaya ayarla demektir. Cmpsb= (compare strıng byte) byte stringlerini karşılaştır. Repe= (repne) repeate while equal= eşit olduğu müddetçe tekrarla. Repz= (repnz) repeate whıle zero= zero flag kaldığı müddetçe tekrarla Mov al, bl= BL’nin değerini AL’e koy. And all= AL’nin 4 bitini sıfırla Add al, 30h= AL’in değerinin ASCLL kodunu bul cmp al 3ah = bu ASCLL kodu ‘g’ dan büyük değilse jl ekrana ardesi sıçra add al, 07h = ascll koduna A’dan F’ye değer ver. Mov dl, al= hazırlanan sembolü DL’e yükle Mov ah 02h= ekrana gönder foksiyonu Int 21h= DOS’tan yardım iste Dec ch= tüm rakamlart ekrana gittimi
0 Yorumlar 0 Shares
Sponsorluk